• 900x270pixels-1
  • 900x270pixels-2
  • 900x270pixels-4
1 2 3
 

Actueel

Ontmoetingen op de golfclub met zakenrelaties waren deels privé

1970-01-01
In deze zaak had een directeur de beschikking over een personenauto die door zijn werkgever ter beschikking was gesteld. Hij had hiervoor een Verklaring geen privégebruik auto. Ook hield hij een sluitende rittenadministratie bij. Uit onderzoek bleek dat de directeur in 2011 79 ritten naar de golfclub had gemaakt. Hij had deze ritten als zakelijk aangemerkt, aangezien hij tijdens deze bezoeken uitsluitend zakelijke relaties ontmoette. In geschil was of deze ritten als zakelijk konden worden aangemerkt.

Verder uitstel handhaving Wet DBA

1970-01-01
Vorig jaar kondigde toenmalig staatssecretaris Wiebes aan dat de handhaving van de Wet DBA wordt opgeschort tot 1 juli 2018. Hoe verder zou moeten worden gegaan met de Web DBA was aan het nieuwe kabinet. In het regeerakkoord zijn de contouren voor een vervanging van de Wet DBA geschetst. Uit een Kamerbrief van december vorig jaar werd duidelijk dat die maatregelen niet eerder dan 1 januari 2020 in werking zouden kunnen treden. Dit leidde tot moties van verschillende Kamerleden over hoe nu op een aantal punten meer duidelijkheid kan worden verkregen en hoe het zit met de handhaving.

Tussen-cao Uitzendkrachten

1970-01-01
De nieuwe cao bevat afspraken die moeten zorgen voor een goede balans tussen inkomenszekerheid voor de uitzendkracht en de gevraagde beschikbaarheid voor de uitzendonderneming. Zo wordt bijvoorbeeld vastgelegd dat uitzendkrachten vrij zijn elders werkzaamheden te verrichten en wordt het gemakkelijker om meerdere banen te combineren.
Duidelijkheid over beloning

Misleidende reclame-uiting levertijd

1970-01-01
Een man heeft op 26 mei 2017 voor 23:59 uur een televisie besteld die volgens uiting van Coolblue de volgende dag geleverd zou worden. Dat is niet gebeurd. Levering vond pas plaats op 2 juni 2017. De man vindt de uiting van Coolblue ‘voor 23:59 uur besteld, morgen in huis’ misleidend omdat deze niet wordt nagekomen. Hij dient hierover een klacht in bij de Reclame Code Commissie. Coolblue is van mening dat geen sprake is van reclame. Voor zover de uiting wel als reclame moet worden beschouwd, is Coolblue van mening dat de uiting niet misleidend maar realistisch is.

Modelovereenkomst ‘als het moet'; tussenpersoon ‘voor de zekerheid’

1970-01-01
Uit een KvK-onderzoek onder zelfstandige professionals (ruim 77% van alle zzp’ers) blijkt dat 95% van hen meer dan één opdrachtgever heeft. In een derde van de gevallen gaat het zelfs om meer dan tien opdrachtgevers. Gemiddeld besteden deze zzp’ers 41% van hun tijd aan de grootste opdrachtgever.
Van de zelfstandige professionals heeft 79% in het verleden weleens een VAR-verklaring aangevraagd. 21% heeft dit nog nooit gedaan, omdat ze de VAR niet nodig hadden om te laten zien dat ze zelfstandig ondernemer zijn.

Geen verlengde navorderingstermijn voor in buitenland gestalde zwarte omzet

1970-01-01
Voor verzwegen in het buitenlands vermogen en inkomsten die in het buitenland zijn opgekomen geldt er een verlengde navorderingstermijn. Maar hoe zit het dan met verzwegen Nederlandse omzet die in het buitenland op een bankrekening wordt gezet?

Termijnoverschrijding soms verschoonbaar

1970-01-01
Tot 1 januari 2013 gold voor de diensten van acupuncturisten een ruimere vrijstelling van btw. Vanaf die datum zijn acupunctuurbehandelingen alleen vrijgesteld wanneer aan een aantal voorwaarden is voldaan. De Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA) maakte in het kader van een proefprocedure over de vraag of de acupunctuurbehandelingen van btw zijn vrijgesteld afspraken met de Belastingdienst. Een acupuncturist, aangesloten bij de NVA, voldeed over het vierde kwartaal van 2013 en het eerste kwartaal van 2014 btw.

Cao-resultaat openbaar vervoer: plaspauze in de cao

1970-01-01
De partijen zijn een cao overeengekomen met een looptijd tot eind 2020. Gedurende die looptijd krijgen de werknemers in vijf stappen een loonsverhoging van in totaal 8 procent (2 procent in januari dit jaar en vervolgens in 2019 en 2020 telkens in januari en oktober een loonsverhoging van 1,5 procent). Daarnaast wordt in december 2020 de eindejaarsuitkering met € 100 verhoogd, zodat werknemers er uiteindelijk ca. 8,3 procent op vooruit gaan.

Tekort aan porti niet-verschoonbaar

1970-01-01
Een echtpaar gaat in beroep tegen een rechtbankuitspraak. De uitspraak betrof de aan hen opgelegde aanslagen IB 1991 en 1992. Op vrijdag 30 januari 2015 doet de man in één enveloppe vier pro forma hoger beroepschriften naar Hof Den Haag op de post. PostNL heeft de envelop aan de man geretourneerd: niet alleen was een onjuist postbusnummer (dat van de Raad van State) vermeld, ook was de envelop onvoldoende gefrankeerd. Op 9 februari stuurt de man nogmaals de vier pro forma hoger beroepschriften aan het hof, nu met een correcte adressering en met een portokaart bijgevoegd.

Wetsvoorstel tot wegnemen obstakels bij werken vanuit uitkering

1970-01-01
In de Kamerbrief belooft Van Ark voor de zomer een wetsvoorstel naar de Kamer te sturen, waarin maatregelen zijn uitgewerkt die ervoor zorgen dat meer werken loont, dat Wajongers altijd terug kunnen vallen op de Wajong en dat Wajongers hun uitkering behouden als zij onderwijs volgen.
Ook zou het mogelijk moeten worden dat mensen die vanuit de bijstand gaan werken makkelijker terug kunnen vallen op hun uitkering als het werk ophoudt.

Pagina's

Social Media

         

Rekenmaaruit