• 900x270pixels-1
  • 900x270pixels-2
  • 900x270pixels-4
1 2 3
 

Actueel

Termijnoverschrijding soms verschoonbaar

1970-01-01
Tot 1 januari 2013 gold voor de diensten van acupuncturisten een ruimere vrijstelling van btw. Vanaf die datum zijn acupunctuurbehandelingen alleen vrijgesteld wanneer aan een aantal voorwaarden is voldaan. De Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA) maakte in het kader van een proefprocedure over de vraag of de acupunctuurbehandelingen van btw zijn vrijgesteld afspraken met de Belastingdienst. Een acupuncturist, aangesloten bij de NVA, voldeed over het vierde kwartaal van 2013 en het eerste kwartaal van 2014 btw.

Cao-resultaat openbaar vervoer: plaspauze in de cao

1970-01-01
De partijen zijn een cao overeengekomen met een looptijd tot eind 2020. Gedurende die looptijd krijgen de werknemers in vijf stappen een loonsverhoging van in totaal 8 procent (2 procent in januari dit jaar en vervolgens in 2019 en 2020 telkens in januari en oktober een loonsverhoging van 1,5 procent). Daarnaast wordt in december 2020 de eindejaarsuitkering met € 100 verhoogd, zodat werknemers er uiteindelijk ca. 8,3 procent op vooruit gaan.

Oplopende rekeningcourantschuld was uitdeling

1970-01-01
Naar aanleiding van een boekenonderzoek worden er correcties aangebracht in de aangiften inkomstenbelasting van een dga over de jaren 2009, 2010 en 2011. De correcties hielden verband met de toename van de rekening-courantschuld in de jaren. De toenames worden als box 2-inkomen verwerkt. De dga is het hier niet mee eens en gaat in bezwaar en beroep.

Wetsvoorstel tot wegnemen obstakels bij werken vanuit uitkering

1970-01-01
In de Kamerbrief belooft Van Ark voor de zomer een wetsvoorstel naar de Kamer te sturen, waarin maatregelen zijn uitgewerkt die ervoor zorgen dat meer werken loont, dat Wajongers altijd terug kunnen vallen op de Wajong en dat Wajongers hun uitkering behouden als zij onderwijs volgen.
Ook zou het mogelijk moeten worden dat mensen die vanuit de bijstand gaan werken makkelijker terug kunnen vallen op hun uitkering als het werk ophoudt.

Meer R&D-uitgaven

1970-01-01
In 2016 zijn de uitgaven van bedrijven, instellingen en het hoger onderwijs aan (eigen) R&D met ruim 4% gegroeid. Vooral bedrijven spendeerden meer aan R&D. Deze uitgaven namen ten opzichte van 2015 met 462 miljoen toe en kwamen uit op 8,1 miljard euro. Ook instellingen en het hoger onderwijs gaven meer uit aan R&D. Deze groei (2%) was bescheidener. Ook het aantal arbeidsjaren dat met R&D is gemoeid nam toe naar 133.000 arbeidsjaren (+3%).

Opname in rekening-courant geen loon

1970-01-01
Een vastgoedondernemer is dga van verschillende vennootschappen. Met twee van die vennootschappen heeft hij rekening-courantverhoudingen. De schuld aan één van de vennootschappen bedroeg op 1 januari 2009 € 13.674.085. In 2009 hebben opnames plaatsgevonden tot een bedrag van (per saldo) € 837.389.

Alvast voorbereiden op elektronisch factureren aan de overheid

1970-01-01
Op de genoemde datum treedt de gewijzigde Aanbestedingswet in werking. De Europese richtlijn ‘e-factureren bij overheidsopdrachten’ is in deze wet doorgevoerd. Op grond van de wetswijziging moeten alle ongeveer 1.800 aanbestedende diensten in Nederland, waaronder alle overheden, elektronische facturen kunnen ontvangen en verwerken. Hierbij gaat het om de financiële afwikkeling van opdrachten die volgens de Europese wetgeving zijn aanbesteed.

Webshops in EU moeten diensten aan alle Europeanen aanbieden

1970-01-01
Met de nieuwe Consumer Protection Cooperation Regulation worden online shoppers uit een ander EU-land op dezelfde manier behandeld qua prijzen en verkoopvoorwaarden als lokale klanten. Daarnaast moeten de nieuwe regels ervoor zorgen dat klanten binnen de hele EU online kunnen shoppen zonder dat de site wordt geblokkeerd of automatisch wordt omgeleid.

Verschoonbare termijnoverschrijding van vijf jaar

1970-01-01
Een man heeft sinds 1993 de economische eigendom van enkele onroerende zaken. Verder houdt hij aandelen in een besloten vennootschap en bezit hij een Nederlandse lijfrenteverzekering. In 2002 verhuist hij naar Zuid-Afrika. De inspecteur stuurt over de jaren 2004 - 2006 geen uitnodigingen tot het doen van aangiften IB. Over de jaren 2007-2012 doet hij dat wel weer en wel naar het adres van de man zoals dat in de basisadministratie is opgenomen. In 2004 is de man echter binnen Zuid-Afrika verhuisd en heeft hij zijn nieuwe adres niet doorgegeven.

Banken investeren in participatie

1970-01-01
De banken sluiten zich hiermee aan bij het initiatief van de ‘commissie Van Praag’. Elke aangesloten bank neemt dit jaar (tenminste) één participatiecerticaat af ter waarde van €3.500. Daarnaast organiseren zij met elkaar een of meerdere bijeenkomsten over het creëren van arbeidsmogelijkheden voor mensen met een beperking.
De maatregel is onderdeel van de nieuwe CAO BANKEN 2017-2019 die is afgesloten door de Werkgeversvereniging Banken (WVB), CNV Vakmensen en De Unie.
Bron: NVB 21-02-2017

Pagina's