• 900x270pixels-1
  • 900x270pixels-2
  • 900x270pixels-4
1 2 3
 

Actueel

Praktijkovereenkomsten en afdrachtvermindering

1970-01-01
Twee procedures betroffen de mbo-opleidingen Commercieel Medewerker Marketing en Communicatie (CMMC) en de beroepsopleiding Commercieel Medewerker Binnendienst (CMB) op niveau 4. Het belangrijkste bezwaar van de inspecteur tegen het claimen van afdrachtvermindering voor deze opleidingen: op de praktijkovereenkomsten (POK’s) van de desbetreffende werknemers is niet de gevolgde beroepspraktijkvorming vermeld. De gehele beroepsopleiding is vermeld terwijl slechts drie deelopleidingen zijn gevolgd.

Verhuiskostenaftrek terecht gewijzigd

1970-01-01
Een man ontving alleen uitkeringen van het ABP en het UWV. In zijn aangifte IB trok hij een bedrag aan verhuiskosten af. Volgens hem volgde uit de website van de Belastingdienst dat hij hiervoor in aanmerking kwam. De inspecteur stond aftrek van verhuiskosten echter niet toe. De man legde zich hier niet bij neer. Hij stelde dat de Belastingdienst bij hem het vertrouwen had opgewekt dat zijn verhuiskosten aftrekbaar waren. Een medewerkster van de Belastingdienst zou hem hebben geïnformeerd dat hij zijn verhuiskosten kon aftrekken als negatief resultaat uit overige werkzaamheden.

Let op de overgangsregeling premiekorting

1970-01-01
Werkgevers die vorig jaar de premiekorting oudere werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer toepasten, en per 1 januari 2018 nog looptijd over hebben, is er een overgangsregeling. Om van de overgangsregeling gebruik te kunnen maken moeten ze:

in de aangifte over het laatste aangiftetijdvak van 2017 aangeven dat voor een werknemer de premiekorting oudere werknemer of arbeidsgehandicapte werknemer werd toegepast;
in deze aangifte ook het bedrag van de premiekorting invullen;

Redelijke termijn overschreden, schadevergoeding verdeeld

1970-01-01
Een vennootschap vordert vergoeding van immateriële schade wegens de lange termijn die verstreken is sinds de indiening van haar bezwaarschrift, dat op 29 augustus 2012 door de inspecteur ontvangen is. De inspecteur doet op 26 november 2012 uitspraak op bezwaar zonder belanghebbende te horen. Daartegen stelt de vennootschap beroep in. Op 13 maar 2015 doet de rechtbank uitspraak. De uitspraak van de inspecteur wordt vernietigd en de zaak wordt naar de inspecteur terugverwezen zodat de vennootschap alsnog kan worden gehoord.

Bouwbedrijven dringen aan op cao-politie bouwsector

1970-01-01
De oproep is onder meer gedaan door de bouwbedrijven Dura Vermeer, Heijmans en BAM. In een artikel in het FD pleiten woordvoerders van die bedrijven voor de invoering van poortcontroles op de werkplek en onafhankelijke inspecteurs die via steekproeven ter plaatse personeelsdossiers komen doorlichten.

Schatting moet redelijk zijn

1970-01-01
In deze zaak had een bv met een Chinese leverancier van ledverlichting een contract gesloten om exclusief in Nederland en België ledverlichting te mogen verkopen. De bv droeg dit exclusieve verkooprecht vervolgens voor een waarde van nihil over aan een concernvennootschap. De inspecteur corrigeerde de waarde van dit contract na een boekenonderzoek naar € 419.000, maar volgens de bv was deze waarde veel te hoog. Ook vond de bv het niet terecht dat de bewijslast was omgekeerd en bezwaard.

Handboek Loonheffingen 2018 beschikbaar

1970-01-01
Het Handboek Loonheffingen 2018 is net als voorgaande jaren online te raadplegen. De pdf-versie van het Handboek Loonheffingen volgt nog.
Tevens is een vierde editie van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 gepubliceerd. In deze editie zijn drie onderwerpen toegevoegd:

lage percentage sectorpremie: verruiming, verduidelijking en wijziging van het gebruik;
afkoopkortingen in 2018 bij afkoop pensioen in eigen beheer;
bedragen lage-inkomensvoordeel 2018.

Deze toevoegingen zijn ook verwerkt in het Handboek Loonheffingen.
Bron: Belastingdienst 9-03-2018

Maak zakelijke kosten aannemelijk

1970-01-01
Een ondernemer krijgt in 2008 een boekenonderzoek. De aanvaardbaarheid van de IB-aangiften 2003 tot en met 2005 en de btw-aangiften van 1 januari 2003 tot en met 31 maart 2005 worden onderzocht. Naar aanleiding van dit boekenonderzoek corrigeert de inspecteur de in de administratie in aftrek gebrachte verkoopkosten. Uit de administratie kan niet worden afgeleid in hoeverre deze kosten zakelijk zijn. Ook de IB-aangifte 2004 van de ondernemer wordt gecorrigeerd.

Vakantietoeslag in IKB behoort niet tot regulier maandloon

1970-01-01
Voor bij een overheidsorgaan werkzame ambtenaren geldt een arbeidsvoorwaardenregeling. Hierin is onder meer opgenomen dat ambtenaren een jubileumtoelage krijgen bij een aanstelling van meer dan 25, 40 of 50 jaar. Bij overlijden van de ambtenaar krijgen de nabestaanden een onbelaste uitkering van drie maal het maandloon. Voor de hoogte van de vrijgestelde uitkeringen is relevant wat tot het maandloon behoort. In geschil bij Rechtbank Den Haag is of het IKB (met daarin de voormalige vakantietoeslag) bestanddeel is van het reguliere maandloon.

Loonafspraken juli gelijk aan jaargemiddelde

1970-01-01
In juli 2018 kwamen 27 nieuwe cao’s tot stand. De gemiddeld afgesproken contractloonstijging was in juli en juni iets lager dan in de maanden april en mei, toen de loonafspraken gemiddeld rond de 2,5% uitkwamen. Het is echter volgens AWVN nog te vroeg om te spreken van een stagnatie. Voor heel 2018 staat het gemiddelde van nieuwe afspraken op 2,27% per twaalf maanden.

Pagina's