• 900x270pixels-1
  • 900x270pixels-2
  • 900x270pixels-4
1 2 3
 

Actueel

Betaaltermijnen aan banden

1970-01-01
Het wetsvoorstel is destijds ingediend door de Tweede Kamerleden Mulder (VVD) en Vos (PvdA). Het wetsvoorstel is een verdere uitwerking van de Europese richtlijn late betalingen (richtlijn 2011/7/EU) en maakt gebruik van de mogelijkheid die de Richtlijn biedt om op nationaal niveau de wet aan te scherpen. Deze mogelijkheid staat beschreven in artikel 12 lid 3 van de richtlijn.

Principeakkoord cao Afbouw

1970-01-01
De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2018 tot eind december 2019. Gedurende die looptijd krijgen de werknemers driemaal een loonsverhoging. Per 1 januari van dit jaar een loonsverhoging van 3%, maar verdienen ze meer dan het garantieloon, dan bedraagt de verhoging over dat meerdere slechts 1%. Volgend jaar volgt er dan nog tweemaal een verhoging van 1,5%: per 1 januari en per 1 mei.

Minimumloon bij overeenkomst van opdracht

1970-01-01
Door deze wetswijziging gaat het wettelijk minimumloon ook gelden voor personen die tegen beloning arbeid verrichten op basis van een overeenkomst van opdracht, tenzij het gaat om mensen die fiscaal als ondernemer worden beschouwd. De wetswijziging moet ‘oneigenlijk gebruik’ van de overeenkomst van opdracht tegengaan en oneigenlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden voorkomen.

Metaal en Techniek: kwantitatief werkingssfeercriterium

1970-01-01
In deze zaak is het de vraag of Unis thuishoort onder de werkingssfeer van de Metaal & Techniek. Unis meent dat haar grondige analyse en het testen (en dus niet de reparatie/het onderhoud zelf) de kernactiviteit vormt (vormde) van Unis en dat deze werkzaamheden voor de toepasselijkheid van de werkingssfeerbepalingen los moeten worden beschouwd van de feitelijke reparatiewerkzaamheden. Het hof gaf Unis hierin gelijk.

Crisisheffing ook over doorbetaald loon

1970-01-01
Een financiële holding ging in bezwaar tegen de crisisheffing die aan haar was opgelegd over het loon dat aan de dga in 2013 was betaald. In dat jaar had zij een bedrag van € 283.632 aan de dga betaald. Hierin was inbegrepen de doorbetaling van een vergoeding van € 96.424 voor de werkzaamheden die de dga had verricht voor een vennootschap waarin de holding een belang had van 17%. De holding betwistte onder meer dat de crisisheffing kan worden toegepast over loon dat op grond van de doorbetaaldloonregeling aan de dga was betaald.

Vermogensrendementsheffing niet in strijd met eigendomsrecht

1970-01-01
In een proefprocedure over het belastingjaar 2014 over de houdbaarheid van de box-3 heffing, past de rechtbank Noord-Nederland het arrest toe van de Hoge Raad van 10 juni 2016. In dat arrest ging het om de vraag of het destijds door de wetgever veronderstelde rendement van 4% voor een lange reeks van jaren voor particulieren inmiddels 'niet meer haalbaar is'.

CNV zeer kritisch over UWV vanwege uitkeringsfraude

1970-01-01
Meerdere insiders gaven in de afgelopen weken aan dat UWV regelmatig WW-uitkeringen verstrekt zonder te controleren of er inderdaad sprake is van ontslag. Volgens het CNV wordt de fraude in de hand gewerkt door de Europese regel dat het mogelijk is om een uitkering van het ene land gedurende drie maanden mee te nemen naar het andere, om daar werk te zoeken.

Proceskostenvergoeding van € 125,25 voor geschil van € 3

1970-01-01
De vrouw had in 2017 bezwaar gemaakt tegen een naheffingsaanslag parkeerbelasting. De gemeente honoreerde haar bezwaar en vernietigde de aanslag, maar bij het toekennen van de kostenvergoeding werd een foutje gemaakt, waardoor deze € 3 te laag was. Daarom startte de vrouw een beroepsprocedure. De rechter deed zonder zitting uitspraak en stelde de vrouw in het gelijk.

Werknemer uit dienst: wie leegt de elektronische postbus?

1970-01-01
Een onderneming, nota bene actief in de ICT-sector, werd door Nederland ICT gevorderd om achterstallige contributie te betalen. Het bedrijf betwistte dat het ooit een factuur had ontvangen. De factuur was echter verstuurd naar het e-mailadres van een medewerker die niet meer in dienst is.

Minder betrouwbare verklaring

1970-01-01
De bestuurster van een auto probeert met haar pinpas een parkeerkaartje te kopen bij een parkeerautomaat. Omdat de parkeerautomaat weigert en de controleur bij de auto staat, is de bestuurster allereest naar de controleur toegelopen om aan te geven dat zij op zoek was naar een werkende parkeerautomaat. Vervolgens heeft zij bij die andere automaat een kaartje gekocht en deze vervolgens in de auto gelegd.

Pagina's

Social Media

         

Rekenmaaruit