• 900x270pixels-1
  • 900x270pixels-2
  • 900x270pixels-4
1 2 3
 

Actueel

Controle voorafgaand aan voorlopige aanslag niet nodig

2017-11-16
Een man had een papieren aangifte IB/PVV ingediend en daarop – per ongeluk – aangekruist dat hij uitsluitend in Nederland voor de volksverzekeringen was verzekerd en dat hij het betreffende belastingjaar niet was verzekerd voor de AOW en de Anw. De voorlopige aanslagregeling werd conform zijn aangifte opgelegd, maar bij de definitieve aanslag IB/PVV vond een correctie plaats. Hierdoor moest de man € 2.239 betalen inclusief een bedrag van € 137 aan belastingrente.

Aanslag schenkbelasting na 18 jaar

2017-11-16
Een moeder heeft in januari 1997 aan ieder van haar drie dochters een bedrag van f 465.200 (€ 211.099) vrij van recht geschonken waarvan aangifte is gedaan. Daarnaast heeft moeder een bedrag van f 925.000 (€ 419.747) geschonken vanaf een Zwitserse bankrekening. Hiervoor is geen aangifte recht van schenking gedaan. Doordat één van de zusters in 2014 gebruik heeft gemaakt van de inkeerregeling, heeft de inspecteur aan één van de andere zusters met dagtekening 22 december 2015 een navorderingsaanslag recht van schenking opgelegd.

Arbeidsmarkt trekt verder aan in derde kwartaal

2017-11-16
Ook het aantal openstaande vacatures nam toe, maar minder snel dan in de voorgaande twee kwartalen. Eind september stonden er 213.000 vacatures open. Eind juni 2013 waren dat er 91.000, de laagste stand sinds het begin van de crisis. Kort voor de crisis liep het aantal vacatures op tot 249.000.

Cao-akkoord Horeca

2017-11-14
Het betreft een tweejarige cao met een looptijd van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019. Gedurende die looptijd krijgen de werknemers in de horeca tweemaal per jaar een loonsverhoging. Op 1 januari van ieder jaar een verhoging met het inflatiepercentage en op 1 juli een verhoging van 1 procent. Verder is afgesproken dat uiterlijk per 1 april de lonen in de sector zijn aangepast aan de loontabellen in de cao.

Geen BOR want geen materiële onderneming

2017-11-14
Een moeder houdt aandelen in een beheer-bv, die op haar beurt 100% aandelen houdt in een andere bv en voor 30% in nog een andere bv. Tevens bezit de beheer-bv drie beleggingsparticipaties, een productielijn, een vordering en een lening. De moeder overlijdt in 2009. Haar zoon is van mening dat de BOR van toepassing is op zijn verkrijging van de aandelen in de beheer-bv. De inspecteur stelt dat dit niet het geval is. De zaak komt uiteindelijk voor Hof Den Bosch.

Luxe woning met werkruimte tot privévermogen gerekend

2017-11-09
Een tandarts-implantoloog geeft opdracht voor de bouw van een luxe woning. De investering bedraagt € 3.600.000. Hij verricht vervolgens één dag per week en in het weekend zijn werkzaamheden vanuit de woning. De overige dagen werkt hij vanuit zijn praktijkpand. Verder werkt één medewerker twee dagen per week vanuit de woning. De tandarts heeft zijn woning als ondernemingsvermogen aangemerkt. De inspecteur is echter van mening dat de woning tot het privévermogen van de tandarts gerekend moet worden. Rechtbank Den Haag stelt de inspecteur in het gelijk.

Onderhandelingsresultaat Uitgeverijbedrijf

2017-11-09
Overeengekomen is een cao met een looptijd van 1 maart 2017 tot en met 31 mei 2019. Voor de duur van de cao is een loonsverhoging afgesproken van in totaal 3%: 1,5% per 1 november 2017, en 1,5% per 1 juli 2018. Daarnaast krijgen werknemers in december van dit jaar een eenmalige uitkering van € 300 bruto.

Aftrek extra kosten wegens incontinentie toegestaan

2017-11-08
Een vrouw heeft in verband met incontinentie in haar IB-aangifte een bedrag afgetrokken voor extra uitgaven voor kleding en beddengoed. De inspecteur heeft de aftrek niet toegestaan omdat geen sprake is van een ziekte. Hij stelt zich op het standpunt dat de incontinentie het gevolg is van ouderdom. Daarnaast voert de inspecteur aan dat de vrouw onvoldoende aan de hand van bescheiden heeft aangetoond dat zij extra kosten heeft gemaakt.

Tandartsassistenten willen weer eigen cao

2017-11-08
De vakbond hield een enquête onder de beroepsgroep. 94,5% antwoordde positief op de vraag of het van belang is dat er weer een cao komt. Niemand gaf aan het helemaal niet belangrijk te vinden en slechts 4,5% vindt het een beetje belangrijk. Op de vraag of ze zich ervoor willen inzetten antwoordde 24% met ja. 68,3% gaf aan zicht te zullen beraden op deze vraag.

Telefoongesprek met belastingdienst geen tijdig ingediende aanvraag kgb

2017-11-07
Een man wilde in 2016 nog aanspraak maken op het kindgebonden budget 2015. Hij stelt in augustus 2016 met de Belastingdienst/Toeslagen hierover gebeld te hebben. Volgens de man is hem tijdens dit gesprek toegezegd dat alles op tijd in orde zou komen. In september 2016 heeft de man de aanvraag ook nog schriftelijk gedaan. Zijn aanvraag werd echter afgewezen omdat deze te laat zou zijn. De Belastingdienst/Toeslagen heeft daarbij alleen de schriftelijke aanvraag in ogenschouw genomen, die pas na 1 september 2016 (de uiterste termijn voor de aanvraag) was ingediend.

Pagina's