• 900x270pixels-1
  • 900x270pixels-2
  • 900x270pixels-4
1 2 3
 

Actueel

Second opinion, wat is uw mening?

2016-12-12
Ten aanzien het recht op een second opinion is in het ontwerpbesluit onder meer omschreven dat de bedrijfsarts die hiervoor wordt ingeschakeld niet werkzaam is binnen de arbodienst of het bedrijf of de inrichting waarin de bedrijfsarts, die het eerste advies aan de werknemer heeft gegeven, werkzaam is. De eerste bedrijfsarts moet aan de second opinion meewerken door aan de tweede bedrijfsarts alle relevante beschikbare informatie te verstrekken.

Zzp-organisaties: tijdelijke oplossing Wet DBA nodig

2016-12-08
Volgens de organisaties zitten nu meer dan 50.000 zelfstandigen zonder opdracht en lijden zijinkomensverlies als gevolg van de onzekerheid door de Wet DBA. Ze verwachten dat dit aantal na 1 januari zal stijgen doordat veel contracten niet worden verlengd. Op korte termijn is een oplossing dringend noodzakelijk. Voor de beoordeling van de arbeidsrelatie tussen zzp’er en opdrachtgever bepleiten zij dat de bestaande Ondernemerscheck op de site van de Belastingdienst wordt gebruikt.

Wet aanpassing fiscale eenheid aangenomen

2016-12-08
Het regime van de fiscale eenheid is aangepast naar aanleiding van jurisprudentie van het Europese Hof. Het regime is nu in overeenstemming is met het EU-recht, waarbij zo veel mogelijk is aangesloten bij de voorwaarden en de uitwerking van het bestaande fiscale-eenheidsregime. Deze regeling voor de fiscale eenheid wordt uitgebreid voor twee situaties.

Naar één uitzend-cao?

2016-12-07
De ABU vertegenwoordigt 65% van de markt en heeft de grote uitzendbedrijven als lid. Daarnaast zijn circa duizend gespecialiseerde, mkb- en payrollbedrijven lid van de NBBU. Bedrijven die van geen van beide brancheorganisaties lid zijn passen de ABU-cao toe door een algemeen verbindend verklaring.

Tips voor omgang met nieuwe Arbowet

2016-12-07
In september stemde de Tweede Kamer in met een wijziging van de Arbowet waardoor er een veel sterker accent komt te liggen op preventie van onveilige en ziekmakende omstandigheden. De wet treedt op 1 juli in werking, een half jaar later dan gehoopt. Arbodiensten moeten hun contracten gaan aanpassen aan het feit dat preventie voorrang gaat krijgen boven verzuimbegeleiding. Ook zullen veel bedrijfsartsen, veiligheidskundigen en andere professionals moeten wennen aan het feit dat ze directer te maken gaan krijgen met ondernemingsraden, ook buiten overlegvergaderingen om.

Ondernemer trof geen schuld voor achterwege laten bijtelling

2016-12-06
Een ondernemer drijft een eenmanszaak waarvan de werkzaamheden bestaan uit het verrichten van las- en snijwerkzaamheden en zagen van staal. Tot het ondernemingsvermogen behoorde een bestelauto. De bestelauto is behalve de bestuurdersstoel ook voorzien van een bijrijdersstoel en een achterbank. Naar aanleiding van een boekenonderzoek wordt de door de ondernemer aangegeven winst uit onderneming gecorrigeerd met een bijtelling voor privégebruik van de bestelauto. De inspecteur legt navorderingsaanslagen op tezamen met een vergrijpboete.

Bij aansprakelijkstelling bezwaar mogelijk tegen hoogte aanslag

2016-12-06
De bestuurder en enig aandeelhouder van een bv met een uitzendbureau als dochtervennootschap is aansprakelijk gesteld voor de loonbelastingschulden. Naar aanleiding van een boekenonderzoek had de inspecteur over de periode 1 januari 2004 tot en met 31 december 2005 een naheffingsaanslag opgelegd van € 156.742. Hiertegen heeft de bv beroep aangetekend, dat de rechtbank te Breda op 6 april 2011 ongegrond heeft verklaard. De uitspraak staat onherroepelijk vast. De bv heeft de naheffingsaanslag niet betaald, waarop de ontvanger de bestuurder aansprakelijk heeft gesteld.

Eindejaarsbericht 2016

2016-12-05T10:00:00

Wat moet u dit jaar nog regelen en wat niet om fiscaal voordeel te behalen? Ieder jaar verandert er op 1 januari weer het nodige in de wet- en regelgeving. Door slim op deze veranderingen in te spelen kunt u mogelijk voordeel behalen. In ons Eindejaarsbericht 2016 vindt u informatie over een aantal van de (voorgestelde) veranderingen en de gevolgen daarvan.
Bekijk online ons eindejaarsbericht:

Moeilijke tijden voor speelgoedwinkels

2016-12-05
De totale omzet van fysieke speelgoedwinkels lag in 2015 bijna 35% onder het niveau van het topjaar 2008. Ook dit jaar is er sprake van minder omzet: in de eerste negen maanden van 2016 nam de omzet met bijna 2% af ten opzichte van een jaar eerder.

ANBI of niet?

2016-12-02
Volgens de Hoge Raad is beslissend voor de beantwoording van de vraag of activiteiten worden verricht tegen tarieven die commercieel van aard zijn, of met de tariefstelling wordt gestreefd naar het behalen van exploitatieoverschotten. Inzake de Scientology Kerk oordeelde Hof Den Haag (verwijzingshof) dat de tariefstelling voor auditing en trainingen zodanig commercieel is dat wordt gestreefd naar exploitatieoverschotten en dat deze ook daadwerkelijk werden behaald.

Pagina's

Social Media

         

Rekenmaaruit