• 900x270pixels-1
  • 900x270pixels-2
  • 900x270pixels-4
1 2 3
 

Actueel

Cao-akkoord Horeca

2017-11-14
Het betreft een tweejarige cao met een looptijd van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019. Gedurende die looptijd krijgen de werknemers in de horeca tweemaal per jaar een loonsverhoging. Op 1 januari van ieder jaar een verhoging met het inflatiepercentage en op 1 juli een verhoging van 1 procent. Verder is afgesproken dat uiterlijk per 1 april de lonen in de sector zijn aangepast aan de loontabellen in de cao.

Geen BOR want geen materiële onderneming

2017-11-14
Een moeder houdt aandelen in een beheer-bv, die op haar beurt 100% aandelen houdt in een andere bv en voor 30% in nog een andere bv. Tevens bezit de beheer-bv drie beleggingsparticipaties, een productielijn, een vordering en een lening. De moeder overlijdt in 2009. Haar zoon is van mening dat de BOR van toepassing is op zijn verkrijging van de aandelen in de beheer-bv. De inspecteur stelt dat dit niet het geval is. De zaak komt uiteindelijk voor Hof Den Bosch.

Onderhandelingsresultaat Uitgeverijbedrijf

2017-11-09
Overeengekomen is een cao met een looptijd van 1 maart 2017 tot en met 31 mei 2019. Voor de duur van de cao is een loonsverhoging afgesproken van in totaal 3%: 1,5% per 1 november 2017, en 1,5% per 1 juli 2018. Daarnaast krijgen werknemers in december van dit jaar een eenmalige uitkering van € 300 bruto.

Luxe woning met werkruimte tot privévermogen gerekend

2017-11-09
Een tandarts-implantoloog geeft opdracht voor de bouw van een luxe woning. De investering bedraagt € 3.600.000. Hij verricht vervolgens één dag per week en in het weekend zijn werkzaamheden vanuit de woning. De overige dagen werkt hij vanuit zijn praktijkpand. Verder werkt één medewerker twee dagen per week vanuit de woning. De tandarts heeft zijn woning als ondernemingsvermogen aangemerkt. De inspecteur is echter van mening dat de woning tot het privévermogen van de tandarts gerekend moet worden. Rechtbank Den Haag stelt de inspecteur in het gelijk.

Tandartsassistenten willen weer eigen cao

2017-11-08
De vakbond hield een enquête onder de beroepsgroep. 94,5% antwoordde positief op de vraag of het van belang is dat er weer een cao komt. Niemand gaf aan het helemaal niet belangrijk te vinden en slechts 4,5% vindt het een beetje belangrijk. Op de vraag of ze zich ervoor willen inzetten antwoordde 24% met ja. 68,3% gaf aan zicht te zullen beraden op deze vraag.

Aftrek extra kosten wegens incontinentie toegestaan

2017-11-08
Een vrouw heeft in verband met incontinentie in haar IB-aangifte een bedrag afgetrokken voor extra uitgaven voor kleding en beddengoed. De inspecteur heeft de aftrek niet toegestaan omdat geen sprake is van een ziekte. Hij stelt zich op het standpunt dat de incontinentie het gevolg is van ouderdom. Daarnaast voert de inspecteur aan dat de vrouw onvoldoende aan de hand van bescheiden heeft aangetoond dat zij extra kosten heeft gemaakt.

Telefoongesprek met belastingdienst geen tijdig ingediende aanvraag kgb

2017-11-07
Een man wilde in 2016 nog aanspraak maken op het kindgebonden budget 2015. Hij stelt in augustus 2016 met de Belastingdienst/Toeslagen hierover gebeld te hebben. Volgens de man is hem tijdens dit gesprek toegezegd dat alles op tijd in orde zou komen. In september 2016 heeft de man de aanvraag ook nog schriftelijk gedaan. Zijn aanvraag werd echter afgewezen omdat deze te laat zou zijn. De Belastingdienst/Toeslagen heeft daarbij alleen de schriftelijke aanvraag in ogenschouw genomen, die pas na 1 september 2016 (de uiterste termijn voor de aanvraag) was ingediend.

Meerderheid zzp’ers positief gestemd

2017-11-06
In dit onderzoek wordt aan zelfstandig ondernemers zonder personeel gevraagd naar de redenen om als zelfstandige te gaan werken. Het zoeken van een nieuwe uitdaging is de meest genoemde reden om als zelfstandige te gaan werken. Ook noemen zij het zelf kunnen bepalen hoeveel en wanneer ze werken vaak als startmotief. Negatieve redenen zoals ontslag, geen contractverlenging, of dat een werkgever wilde dat men als zelfstandige ging werken, spelen veel minder vaak een rol.

Denksport is geen sport

2017-11-06
Het ging in deze zaak om de btw die moest worden afgedragen over inschrijfgelden voor wedstrijdbridgetoernooien die worden georganiseerde door de Engelse Bridge Bond. Deze bond vond dat deze inschrijfgelden waren vrijgesteld op basis van de BTW Richtlijn.

Geen verhoging AOW-leeftijd in 2023

2017-11-03
De levensverwachting in 2023 valt in de nieuwste prognose lager uit dan in de prognose van 2016 doordat de nieuwe prognose gebaseerd is op recentere sterftecijfers dan de prognose van 2016. In de laatste vier maanden van 2016 en de eerste acht maanden van 2017 stierven meer mensen dan in de oudere prognose was verwacht. Dergelijke fluctuaties in de feitelijke sterfte zorgen ieder jaar voor kleine schommelingen in de levensverwachting.

Pagina's